Ontwikkeladvies 45+

Herken je dit?

Je hebt het prima naar je zin op het werk: leuke collega’s, werk waar je goed in bent en een salaris waar je tevreden mee bent. Een prima werkplek dus! Maar misschien vraag je je wel eens af hoe je huidige werk er over 10 jaar uitziet? Kun je je huidige werk nog wel zo lang volhouden? Bestaat je werk dan nog wel? En hoe houdt je je werk leuk? Zou je misschien niet iets heel anders willen? Wat zijn dan de mogelijkheden? En welke stappen moet je dan nemen?

Het ontwikkeladvies voor vijfenveertigplussers biedt de mogelijkheid om, in een veilige omgeving en zonder verplichtingen, met een professionele loopbaanadviseur, over dit soort vragen na te denken en een plan voor de toekomst te maken. Je werkgever wordt niet geïnformeerd over je deelname en de resultaten van het ontwikkeladvies. Je mag zelf weten of je dit later met je leidinggevende bespreekt of niet.

Is een ontwikkeladvies iets voor jou?

Ben je vijfenveertig jaar of ouder? Dan kun je gebruik maken van het ontwikkeladvies.Je krijgt dan kosteloos een persoonlijk en op maat gemaakt advies. Tijdens een aantal gesprekken van minimaal 4 uur zullen je persoonlijke talenten en kwaliteiten, behoeften, vragen, zorgen en kansen centraal staan. Het gaat erom dat je actief gaat nadenken over hoe je werkend jouw pensioenleeftijd kunt bereiken en uitval door ziekte of werkeloosheid kunt voorkomen.

Na het volgen van het ontwikkeltraject heb je een bruikbaar ontwikkelplan opgesteld dat je meer inzicht geeft in je ‘werktoekomst’. Je hebt een beter beeld van wat je wilt, kunt en wat de mogelijkheden zijn om werkend je AOW-leeftijd te bereiken.

Doel Subsidie Ontwikkeladvies 45plussers

“Het doel van het ontwikkeladvies is om je te stimuleren de regie van je loopbaan in eigen handen te nemen en je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te verbeteren”.

 Deze tijdelijke subsidieregeling is een gesubsidieerd loopbaanadvies dat onderdeel is van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als Noloc-gecertificeerde loopbaanprofessional voldoe ik aan de subsidie-eisen van deze regeling. Deze subsidieregeling geldt van december 2017 tot januari 2020. De aanvraag van de subsidie wordt door Paadwiis gedaan. Je hoeft hiervoor zelf niets te doen, behalve aan de voorwaarden te voldoen en contact met mij op te nemen.

Voorwaarden

Het ontwikkeladvies is beschikbaar voor 45plussers in loondienst of ZZP-ers, die gemiddeld minimaal twaalf uur per week werkzaam zijn. Als je al werkloos bent, je werk wegens ziekte niet meer kan doen of al een ontslag/reorganisatie regeling voor jou van kracht is, dan kun je niet deelnemen.

Wat is het verschil tussen een ontwikkeladvies en een loopbaanadvies?

Een ontwikkeladviestraject is preventief, zodat je je meer bewust wordt van het toekomstperspectief van je huidige werk en meer regie kan gaan nemen over de toekomst van de eigen loopbaan. Een loopbaantraject wordt ingezet om actief vervolgstappen te gaan zetten in de loopbaan. Een loopbaantraject kan een vervolg zijn op een ontwikkeladviestraject.

Brochure Ontwikkeladvies Werkenden januari 2019